Bạn đã rửa tay đúng cách?
10 câu hỏi
Câu 1 /10
Câu 1: Rửa tay trong bao lâu là đủ?