Bạn đã đeo khẩu trang đúng?
12 câu hỏi
Câu 1 /12
Câu 1: Đeo nhiều khẩu trang cùng lúc có an toàn hơn?