Cần làm gì khi nghi ngờ nhiễm Corona?
24 câu hỏi
Câu 1 /24
Câu 1: Nếu có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở... cần làm gì?