Cần làm gì khi nghi ngờ nhiễm Corona?
25 câu hỏi
Câu 1 /25
Câu 1: Nếu có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở... cần làm gì?