Học sinh, sinh viên cần nhớ trong sinh hoạt tập thể
8 câu hỏi
Câu 1 /8
Câu 1: Có nên tạm thời ngưng chương trình học bơi vì dịch do virus Covid-19 gây ra?