Người đến/trở về từ vùng dịch cần lưu ý gì?
11 câu hỏi
Câu 1 /11
Câu 1: Làm thế nào để phân biệt đâu là trường hợp “nghi nhiễm” với trường hợp “nhiễm” virus Covid-19?