Chủ đề
Bạn đã hiểu về Ung thư Vú và các nguy cơ?
Nơ hồng
10 câu hỏi
Câu 1: Ung thư nào là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nữ giới?
Bạn đã trả lời Đúng Bạn đã trả lời SAI. Đáp án đúng là:A
Cách tham gia

Bước 1

Tải ứng dụng Lotus và tạo tài khoản

Bước 2

Nhấn chọn Widget
“Sức mạnh nơ hồng” để bắt đầu

Bước 3

Lựa chọn đáp án và nhấn “Xem đáp án” để chuyển tiếp câu hỏi

Bước 4

Nhấn “Lưu mã số” để hoàn thành phần chơi
Bạn đã sẵn sàng?
Mở Lotus hoặc tải app để bắt đầu
Tham gia ngay Tham gia ngay