logo
Sàng lọc trực tuyến
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng giản lược (MNA)
Câu 1: Bạn ăn ít hơn trong 3 tháng qua vì ăn không ngon, khó tiêu, khó nhai hay khó nuốt?
Câu 2: Bạn bị sụt cân trong 3 tháng qua
Câu 3: Đánh giá khả năng vận động của bạn
Câu 4: Có bị căng thẳng tâm lý hoặc bệnh cấp tính trong 3 tháng qua không?
Câu 5: Các vấn đề thần kinh tâm thần
Câu 6: Chỉ số cơ thể (BMI) = trọng lượng (kg) / bình phương chiều cao (m)