Giải thưởng
Thể lệ chương trình
  • Mỗi người chơi sẽ có 10 phút để trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm của thử thách.
  • Nếu chưa chắc chắn về đáp án, bạn có thể bỏ qua câu hỏi đó và đi đến trả lời các câu hỏi tiếp theo. Sau đó bạn hoàn toàn có thể quay lại trả lời các câu hỏi mình bỏ qua nếu chưa hết thời gian.
  • Người chiến thắng là người trả lời nhanh nhất và chính xác nhất.
  • Nếu người chơi có số câu trả lời đúng và thời gian trả lời bằng nhau, BTC sẽ ưu tiên những người chơi có số lượt chơi ít hơn và người chơi tham gia trước.
Chủ đề
Bạn đã đủ hiểu về COVID-19?
Trắc nghiệm phòng COVID-19
10 câu hỏi
Làm sao để tham gia
Bước 1
Tải ứng dụng Lotus và tạo tài khoản
Bước 2
Nhấn chọn Widget “Việt Nam- niềm tin chiến thắng” để bắt đầu
Bước 3
Nhấn “Chơi ngay” để bắt đầu
Bước 4
Nhấn “Kết thúc” để hoàn thành và nhận kết quả
Bạn đã sẵn sàng?
Mở Lotus hoặc tải app để bắt đầu
Mở ứng dụng Lotus Mở ứng dụng Lotus