Bạn Trendy đến mức nào?
15 câu hỏi
Câu 5: Trend phụ kiện nào được Gen Z tích cực “đu” trong năm 2020?