Bước 1

Đăng nhập/Đăng kí tài khoản Lotus

Bước 2

Click vào Widget để chọn, chấp nhận thử thách

Bước 3

Đăng tải hình ảnh theo thử thách

Bước 4

Chia sẻ bài Thử thách của mình trên Lotus và các nền tảng khác (Facebook, Instagram,...) và tag @ một bạn bè bạn muốn thách đấu tham gia thử thách.

Bạn đã sẵn sàng?

Mở Lotus hoặc tải app để bắt đầu
Mở ứng dụng Lotus Mở ứng dụng Lotus